Witamy serdecznie na stronie firmy Panaceumpol!

Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko - Bruce Lee

XXI wiek stawia przed nami nowe wyzwania. Cywilizacja, kultura, natura, ponowoczesność i zwykłe życie. Niejednokroć przychodzi nam stanąć przed trudnymi wyborami, a następnie ponosić konsekwencje naszych decyzji. Nasza firma stawia sobie za cel oferowanie pomocnej dłoni w każdej potrzebie.
Dekady tradycji i sukcesów ugruntowały naszą pozycję na międzynarodowym rynku zdrowia, a także dają nam asumpt do tego, by rościć sobie prawo do diagnozowania kondycji otaczającego nas świata. Świata, w którym musimy koegzystować w poszanowaniu tego co nas łączy i z umiejętnością przekucia w siłę dzielących nas różnic.
Nasz katalog ofertowy jest - jak pozwalamy sobie wierzyć - narzędziem do budowania lepszego jutra - przez leczenie samych siebie, przez eliminowanie tego co zbędne i wspieranie tego co cenne. Nasze zdrowie jest naszym dobrem i walutą, która funduje naszą przyszłość. Wyruszmy ku tej przyszłości razem!

Dziś imieniny Bazylego, Elizy, Justyny. Wszystkim im życzymy zdrowia, bo to najważniejsze.
Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia
Franklin Pierce Adams