Regulamin

Regulamin korzystania ze strony i polityka prywatności

Przeglądania strony www.panaceumpol.pl dokonujesz na własne ryzyko. Autorzy informują, iż dołożyli wszelkich możliwych starań, aby niniejszy serwis opracować w sposób jak najbardziej przyjazny i przystępny. Mając to na względzie, autorzy nie biorą jednak odpowiedzialności za ewentualny brak satysfakcji z Twojej strony.

Żadna z zawartych informacji nie miała na celu sprawienie komukolwek przykrości. Jeśli czujesz się urażony, być może warto zastanowić się nad sprawdzeniem dostępności naszych produktów.

Zawartość strony jest własnością jej twórców. Roszczenie sobie przez osoby trzecie jakichkolwiek praw do strony jako całości lub jej poszczególnych elementów jest bezpodstawne i niemądre.

Jednocześnie udostępnianie zawartości strony jest nie tyle dozwolone, co wręcz wysoce pożądane. Z góry dziękujemy.

Strona nie zbiera żadnych danych mogących zidentyfikować gości strony.

Z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy zaryzykować stwierdzenie, że będzie dobrze.